Skip to content Skip to footer
CARNAVAL DE VINARÒS

Política de Privacitat

COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CARNAVAL, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: qelart.es, s'inclouen en els fitxers automatitzats específics d'usuaris dels serveis de la COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CARNAVAL.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l' acompliment de tasques d' informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de la COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CARNAVAL.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l' únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CARNAVAL adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.

L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en l'esmentat Reglament (UE). L' exercici d' aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari a través d' email a: info@carnavaldevinaros.es.

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CARNAVAL.

Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

A la COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CARNAVAL, tractarem les teves dades personals recaptades a través del Lloc Web: carnavaldevinaros.es amb les següents finalitats:

  1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través de qelart.es per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
  2. Tramesa d' informació demanada a través dels formularis disposats en qelart.es.
  3. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de qelart.es i del sector.

Et recordem que pots oposar-te a l'enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l'adreça indicada anteriorment.

Els camps d' aquests registres són d' emplenament obligatori, essent impossible realitzar les finalitats expressades si no s' aporten aquestes dades.

Per quant temps es conserven les dades personals recaptades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no demanin la seva supressió i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

  1. La sol·licitud d'informació i/o la contractació dels serveis de la COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CARNAVAL, els termes i condicions dels quals es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
  2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t'informem posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d'estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d'una casella disposada a l'efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a la COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CARNAVAL, llevat d' obligació legal.

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l' usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d' allotjament compartit, COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CARNAVAL no es fa responsable de l' incompliment per part de l' usuari del RGPD.

Retenció de dades de conformitat a la LSSI

COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CARNAVAL informa que, com a prestador de servei d'allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l'origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d'aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzades en el marc d'una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així els requereixi.

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l' Estat es farà en virtut del que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets propietat intel·lectual qelart.es

COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CARNAVAL és titular de tots els drets d'autor, propietat intel·lectual, industrial, «know how» i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web qelart.es i els serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web qelart.es sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del programari

L'usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per la COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CARNAVAL, tot i ser gratuïts i/o de disposició pública.

COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CARNAVAL disposa dels drets d'explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L' usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos.

Per a tota actuació que excedeixi del compliment del contracte, l'usuari necessitarà autorització per escrit per part de la COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CARNAVAL, quedant prohibit a l'usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de la COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CARNAVAL, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d' una actuació negligent o maliciosa per la seva part.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l'ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per la COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CARNAVAL i, en particular de:

  • La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
  • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de la COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CARNAVAL, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
  • Els cracs, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
  • La recollida i/o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes.
  • La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l' enviament de correu massiu no desitjat.

L'usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d'hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L'usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei online, comerç electrònic, drets d'autor, manteniment de l'ordre públic, així com principis universals d'ús d'Internet.

L'usuari indemnitzarà la COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CARNAVAL per les despeses que generés la imputació de la COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CARNAVAL en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l'usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d'una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CARNAVAL realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l'esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. D'igual manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les esmentades dades podrien haver estat suprimides i/o modificades durant el període del temps transcorregut des de l'última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per la COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CARNAVAL, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l' usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d' acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l' usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a la COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CARNAVAL.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CARNAVAL no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d' usuaris amb els quals existeixi una relació contractual prèvia,COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CARNAVAL sí que està autoritzat a l' enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de la COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CARNAVAL que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l'usuari, després d'acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d'Atenció al Client.

Your Reviews

Guests Love Us

Subscriu to the

[mc4wp_form id="461" element_id="style-3"]
AL RITME DEL MEDITERRANI!
AL RITME DEL MEDITERRANI!

Carnaval de Vinaròs © 2023. Tots els drets reservats. | info@carnavaldevinaros.es